Projecten

  • Tribale ontwikkeling, ontwikkeling van tribale dorpen, via een Dorps Ontwikkelingscomité, waarin de bewoners zelf werken aan het oplossen van problemen, het verbeteren van de infra structuur en het regelen van documenten en het gebruik maken van programma’s van de Overheid. Met als effect een sterk toegenomen zelfvertrouwen en een grotere zelfwerkzaamheid.
  • Pre Schools, 6 kleuterscholen voor de kleintjes in tribale dorpen. Het effect is dat ca. 80% van de kinderen doorstroomt naar het basisonderwijs, in plaats van voorheen ca. 20%.
  • Tuition classes, bijlessen voor kinderen, die al een jaar niet naar school kunnen, op 15 plaatsen. Voorkomen van drop-outs, kinderarbeid en uithuwelijken van jonge meisjes.
  • Opleiding voor 15 kleuteronderwijzeressen, om te voldoen aan de vraag naar Pre Schools.
  • Bewustwording over Corona, in 38 dorpen: afstand houden, masker gebruiken en handen wassen, vaccinaties verstrekken en testen afnemen.
  • Ondersteunen van gezinnen met een vrouw als enig inkomensverstrekker, support van hun bedrijfjes.
  • Vergroten van seksuele weerbaarheid; voorlichting aan jongeren, ouders en leraren.
  • Seksuele weerbaarheids-programma’s voor bewoners op theeplantages.
  • Hulpfonds voor Corona slachtoffers; verstrekken van basis voedsel en aanvullende hulp voor mensen, die hun baan zijn kwijt geraakt.