Projecten

  • Tribale Ontwikkeling van 15 nederzettingen; het samen met de bewoners analyseren van hun situatie (bewustwording), het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en het vergroten van zelfvertrouwen.
  • Het opzetten van 2 nieuwe kinderdagverblijven.
  • Een kippenproject; een mogelijkheid voor 30 vrouwen om kippen te houden voor de verkoop van de eieren. Het terug betalen van de lening, waarmee weer nieuwe vrouwen kunnen starten.
  • Het geven van sexuele voorlichting aan 15.000 kinderen tussen 11 en 17 jaar op 66 scholen. Als eerste stap het opleiden van 15 trainers, die deze voorlichting gaan verzorgen.
  • Het opzetten van een Onderwijsfonds voor bekostiging van het schoolgeld voor kinderen van Palm medewrkers.