Doelen

Tribal development: ontwikkeling van afgelegen stammen

Het ontwikkelen van afgelegen nederzettingen/dorpjes met tribale bewoners. Door samen met de bewoners hun situatie in kaart te brengen en initiatieven te laten nemen voor verbeteringen.

Kinderdagverblijven

In 4 dorpjes is ook een kleuterschool opgezet. Dit wordt uitgebreid naar 6 schooltjes. (zie ook Nieuwe Projecten)

Duurzame Landbouw

Het promoten van duurzame landbouw door groepen boeren te trainen, het opzetten van boerengroepen en het vormen van Landbouw cooperaties.

Gemeenschapsontwikkeling

Het bereiken van een betere levensstandaard voor arme en gemarginaliseerde mannen en vrouwen, van welke etnische afkomst dan ook, door middel van trainingen, het vormen van groepen, het gebruik maken van leningen en het organiseren van inkomens-vormende activiteiten.