Ontstaan van Palm

Onstaan van Palm en resultaten

In de 80’ er jaren zijn wij begonnen op Sri Lanka, tezamen met een aldaar wonende Nederlandse privé vrijwilligster Natascha Sennema. Rond de eeuwwisseling is Palm Foundation op Sri Lanka zelfstandig geworden.  In 2005, na de tsunami, is er een sociale onderneming in Oost Sri Lanka van start gegaan. Zij voeren projecten uit voor mondiale opdrachtgevers, zoals UNDP, ILO en Helvetas (www.palmsrilanka.com).

Natascha is begin 2000 verhuisd naar Zuid India en daar opnieuw begonnen met Palm 2. Die heeft inmiddels ook 2 vestigingen. Natascha is nog Bestuurslid van Palm 2. Verder zijn het allemaal locale mensen.

Hoe werkt Palm 2 aan verdere verzelfstandiging?

Vanuit Nederland financieren wij 70% en 30% moet Palm India zelf in voorzien. Palm Nederland zal dit percentage van 70% langzaam afbouwen.

Zij doet dit door middel van het verrichten van verdien-activiteiten en het bemiddelen bij het verstrekken van micro krediet, kortom het genereren van eigen inkomsten.

Daarnaast stimuleren wij de collega’s in India een locaal netwerk van donoren op te bouwen. Dat vinden zij moeilijk.

En samen met een Indiaas bestuurslid denken wij na over het opzetten van een bedrijf in India, waarvan de winst ten goede gaat komen aan de stichting Palm2. Maar dit speelt op langere termijn.

Betrokkenen aan het woord

‘Palm: samen op weg om iets blijvends tot bloei te brengen’

Maarten van Woerden

‘Ik heb mijn hart verpand aan Palm’

P. de Jong

‘Het gaat om bewustwording en geloven in je zelf’

Sjoerd Oppewal