Kascontrole 2019

Verklaring kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de Stichting Palm India Nederland over het jaar 2019 gecontroleerd.

Onze bevindingen zijn dat de boekhouding keurig op orde is en overeenstemt met de jaarrekening over 2019. De op de balans vermelde tegoeden op beide rekeningen zijn door ons aangetroffen.

Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en naar onze mening heeft de penningmeester een zorgvuldig financieeel beleid gevoerd. Alles is uitstekend gedocumenteerd en terug te vinden zoals enkele steekproeven bewezen.

Het feit dat in 2019 is overgegaan om uitgaven dubbel digitaal te tekenen is een goede ontwikkeling geweest. Daarbij dienen de uitgaven van de penningmeester te worden gefiatteerd door de voorzitter. Dat vindt nu systematisch plaats.

Wat ons betreft kan de jaarrekening over 2019 worden goedgekeurd en kan de penningmeester worden gedechargeerd.

Bunschoten, 21 juli 2020

Steven van den Bos                                                                 Arjan Heinen